Aurator Suomen urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiö
säästäminen

Urheilija, säästä tulevaisuuteesi

Urheilijana voit minimoida veroja, kun ansiotulojen kertymää ja niistä maksettavaa veroa voidaan jakaa useammalle verovuodelle. Lue alta lisää miten voit säästää urheilu-uran jälkeiseen aikaan.

Olemme luotu urheilijoille

Suomen urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea urheilijoiden koulutusta, ammattiin valmistumista, ammatissaan kehittymistä sekä muulla tavalla sopeutumista urheilu-uran jälkeiseen elämään.

Vuonna 2002 perustetun säätiön toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön ja sillä on lupa toimia säätiönä. Säätiön hallituksen jäsenet ovat urheilun ammattilaisia, ja heillä on pitkä kokemus monelta eri toimialueelta.

Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja säätiön tarkoituksen tukemiseen. Säätiön hallitus on valmis kantamaan vastuun varallisuuden ohjaamisesta täysimääräisesti urheilijoiden elämänuran tukemiseen.

Säätiön vastaanottamalle lahjoitukselle myöntäjän toivomuksesta voidaan toteuttaa oma avustusohjelmasuunnitelma. Avustukset voivat siirtyä päärahastoon tai säätiön alle perustettavaan nimikkorahastoon.

Säätiön hallitus

Aurator Varainhoito hallinnoi Suomen urheilijoiden koulutus- ja ammatinedistämissäätiön rahastoa, jonka tarkoitus on turvata urheilijoille vakaa toimeentulo aktiiviuran jälkeen. Lisätietoja Auratorin tarjoamista palveluista urheilijoille aurator.fi/palvelut/palvelut-urheilijoille

Rahaston arvo

rahaston arvo

Urheilijarahastoon sijoitetut varat sijoitetaan varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla niin, että rahastolla on jäsenten rahasto-osuuksien nosto-oikeuksiin nähden riittävä maksuvalmius.

”Ymmärsin rahastoida tulojani urani matkan varrella. Tulojeni jaksotus antaa nyt mahdollisuuden jalkapallouran jälkeen vielä hankkia välttämätöntä erikoiskoulutusta, jotta voin työllistyä uusiin haasteellisiin työtehtäviin.” Rami Hakanpää, ex-jalkapalloilija

Näin rahastoit urheilutulosi

Urheilijalla on oikeus jaksottaa urheilusta saamiaan tuloja, jolloin osaa ansiotuloista ei veroteta silloin kun ne on ansaittu, vaan silloin kun ne tosiasiallisesti nostetaan urheilu-uran päättymisen jälkeen. Tällä tarkoitetaan käytännössä sitä, että urheilija voi minimoida veroja, kun ansiotulojen kertymää ja niistä maksettavaa veroa voidaan jakaa useammalle verovuodelle.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että urheilijan veroprosentti pienenee vuositasolla verrattuna siihen, että hän maksaisi vuositasolla suurempia veroja suuremmista tuloista. Verojen jaksottaminen on perusteltua ainakin silloin, jos urheilu-uran aikana saadut tulot ovat todennäköisesti suuremmat kuin urheilu-uran päättymisen jälkeen ansaitut tulot.

Urheilutuloina pidetään urheilukilpailusta saatuja rahapalkintoja ja muita kilpailemisesta tai pelaamisesta saatuja ja niihin rinnastettavia tuloja sekä urheilemiseen liittyvistä mainossopimuksista tai muista yhteistyösopimuksista saatuja tuloja, jos sopijapuolina ovat urheilija, lajiliitto ja yhteistyötaho yhdessä.

Urheilijalla, jonka verovuoden urheilutulo on ennen tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä aiheutuneiden menojen vähentämistä vähintään 9 600 euroa, on oikeus siirtää urheilutulostaan verovapaasti urheilijarahastoon enintään 50 prosenttia urheilutulon bruttomäärästä laskettuna. Maksimimäärä on enintään 200 000 euroa vuodessa.

Urheilijarahastossa olevat tulot voidaan pääsääntöisesti tulouttaa 2–15 vuoden aikana urheilu-uran päättymisestä lähtien. Urheilu-ura katsotaan päättyneeksi, jos urheilutulo kahtena peräkkäisenä vuotena jää alle 9 600 euron eikä urheilija osoita urheilijarahastolle jatkavansa urheilu-uraansa taikka jos vammautumisen tai urheilijan rahastolle tekemän ilmoituksen vuoksi urheilu-ura on päättynyt.

Edellä kerrotut summat saattavat muuttua vuosittain verolakien muutosten myötä. Jos urheilija kuolee, valmennusrahastossa ja urheilijarahastossa olevat varat katsotaan kokonaisuudessaan kuolinvuoden veronalaiseksi ansiotuloksi.

Palkanlaskijoiden ohje 10/2017 (pdf) »

Urheilijarahastoilmoitus (pdf) »